Thay đổi đăng ký kinh doanh

 

 

 

– Dịch vụ mã hoá ngành nghề kinh doanh

– Dịch vụ thay đổi tên công ty

– Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty

– Dịch vụ thay đồi thành viên Công ty

– Dịch vụ bổ sung/Giảm ngành nghề

– Dịch vu thay đổi giám đốc công ty

– Dịch vụ thay tên giao dịch của công ty

– Dịch vụ cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp

 

 

– Dịch vụ thay đổi tên công ty.

– Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty.

– Dịch vụ bổ sung/Giảm ngành nghề.

– Dịch vụ thay đồi thành viên Công ty

– Dịch vu thay đổi giám đốc công ty.

– Dịch vụ thay tên giao dịch của công ty

– Dịch vụ hiệu đính thông tin giấy phép

– Dịch vụ cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp.

– Dịch vụ xin cấp phó bản giấy chứng nhận khắc dấu ( Do bị mất )

– Dịch vụ cấp lại con dấu ( Do mất )

– Dịch vụ cấp lại mã số thuế.

– Dịch vụ khắc dấu theo yêu cầu.

Dịch vụ làm bảng hiệu công ty

 

 

 

Subscribe
Comments are Closed